Faaliyetlerinde toplum yararını gözetmek, toplumun sağlığı, mutluluğu ve yararı için farkındalık yaratacak çalışmalar içinde olmak, HasTavuk’un sosyal sorumluluk anlayışıdır.

Sosyal Sorumluluk çerçevesinde yapılan bazı çalışmalar:

  • Tesislerin bulunduğu il, ilçe ve köylerde her yıl ağaçlandırma etkinlikleri gerçekleştirmek
  • Maddi olanakları yetersiz çocuklara burs olanakları sağlamak
  • Dar gelirli ailelerin sünnet olacak çocukları için toplu sünnet törenleri organize etmek
  • Dar gelirli vatandaşların sağlık problemlerinde tedavi desteği vermek
  • Sektörü bilinçlendirme eğitim ve seminerleri düzenlemek
  • Tesislerin bulunduğu noktalarda bulunan çevre okullarla, öğrencilerle ve belediyelerle ortak projeler gerçekleştirmek
  • Her yıl sömestre dönemlerinde, tesislerin bulunduğu lokasyonlarda (belediye, mahalle-köy muhtarlık, okul vb) çocuklara yönelik sinema, tiyatro, konser vb ortak projeler gerçekleştirmek
  • Özel sektör ve üniversite iş birliği ile tüketime ve tüketiciye yönelik ortak projeler üretmek
  • Köylülere yönelik tarım arazilerinin etkin kullanımı üzerine bilinçlendirme eğitimleri düzenlemek, uygulama yapmak
  • HasTavuk Akademi bünyesinde personel, müşteri, üretici ve stajyerlere yönelik eğitim çalışmaları düzenlemek