HASTAVUK Müşteri Aydınlatma Metni

 

Veri sorumlusu kimliği

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Hastavuk Gida Tarım Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret A. Ş. Ve Haspiliç Entegre Et Tesisleri- Tavukçuluk- İthalat- ihracat Sanayi Ve Ticaret A. Ş. (“Şirket”) tarafımızca, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamda aşağıda belirtilen şekilde işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, http://www.hastavuk.com.tr/tr/ den erişilebilen Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

 

Kişisel veriler ve işleme ve aktarma amaçları, hukuki sebebi, toplama yöntemi

Müşterilerimiz ve bayilerimize ait kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem, işlem güvenliği verileri fiziksel veya elektronik yöntemlerle, otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanacak olup aşağıdaki amaçlarla, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenecek, Lojistik faaliyetlerinin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe faaliyetlerinin yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütlmesi, yetkili kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amaçlarıyla, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak yetkili kamu kurum kuruluşlarına ve özel hukuk kişilerine, tedarikçilerimize aktarılabilecektir.

 

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. Maddesi kapsamında haklarınız aşağıdaki gibidir.

 

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.hastavuk.com.tr/tr/  de yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu ’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.  Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize konu işlemin yerine getirilebilmesi için ek bir maliyet gerekmesi durumunda, kişisel verileri koruma kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.