Sektöre hizmet eden ve müşteri memnuniyetini her alanda sağlamaya çalışan takımımız için müşteri bilinçlendirme ve kaliteli ürün üretme bilinci had safhada önemlidir. Bu dinamiklere sahip olan takımımız; bünyesine katacağı yeni personeli insan kaynakları yönetiminin gereklerine uygun olarak çeşitli mülakat süreçlerinden ve yetkinlik analiz testlerinden geçirir. “Uygun işe uygun personel” felsefesine göre hareket ederek; iş tanımlarında belirlenmiş olan özelliklere ve HasTavuk yetkinlik haritası dahilinde personel tedarik edilmektedir. Yeni personel; insan kaynakları politikası doğrultusunda oryantasyon eğitiminden geçtikten sonra değerlendirilmekte ve işe yerleştirilmektedir. Performans değerlendirme ve kariyer planlama sistemi HasTavuk bünyesinde uygulanmaktadır Bu doğrultuda tüm çalışanlar her yıl bölümsel hedeflerini gerçekleştirme oranlarına ve yetkinlik bazlı değerlendirme sonuçlarına göre kendi performanslarını kendileri belirlemektedir. Her şeyin süratle değiştiği günümüzde bu değişim ve gelişim sürecine ayak uydurabilen şirketler ayakta kalacaktır. Bunun için gerekli olan öge bilgidir, bilgiyi de eğitim ve eğitilmiş iş gücü ile sağlamak mümkündür. Bu amaçla; insan kaynakları olarak bu felsefeyi politikamız olarak benimsemiş bulunuyoruz. Şirketimizde teknik ve bireysel gelişim eğitimleri gerçekleştirilerek firma hedeflerine ulaşmak ve çalışanlarımızın kariyer planlarını gerçekleştirmelerine katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Gelişmenin ve lider olmanın temelinin insan kaynağı olduğu bilinciyle hedeflerimize sizlerle birlikte ulaşmaktan mutluluk duyacağız.