HASTAVUK 5651 Sayılı Kanun Kapsamında Internet Erişim Kaydı Tutulmasına Yönelik Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu Kimliği

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret A. Ş. Ve Haspiliç Entegre Et Tesisleri- Tavukçuluk- İthalat- İhracat Sanayi Ve Ticaret A. Ş.  (“Şirket”) tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamda aşağıda belirtilen şekilde işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, http://www.hastavuk.com.tr/tr/’den erişilebilen Hastavuk Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

 

Kişisel Veriler, İşleme ve Aktarma Amaçları, Hukuki Sebepler, Toplama Yöntemi, Alıcı Gruplar

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, işlem güvenliğine ilişkin verileriniz, Kanun’a ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak elektronik yöntemlerle, tarafımızca bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçları doğrultusunda elde edilecek, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilecek ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amacıyla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.hastavuk.com.tr/tr/  de yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak  doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.  Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize konu işlemin yerine getirilebilmesi için ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.